Üld- ja ostutingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse benefitlombard.eu (edaspidi benefitlombard.eu) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse benefitlombard.eu omanikfirma Benefit Laen OÜ (edaspidi Müüja) vahel benefitlombard.eu-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.

1.2 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse 1a.ee veebilehel ja need astuvad jõusse benefitlombard.eu veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

1.3 Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.

1.4 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad benefitlombard.eu veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.


2. Kliendi andmed ja andmekaitse

2.1 Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.

2.2 Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.

2.3 Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.

2.4 Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka benefitlombard.eu veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.

2.5 Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse benefitlombard.eu tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.


3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.

3.1 Kõik hinnad benefitlombard.eu veebilehel sisaldavad käibemaksu.

3.2 Müüja ei vastuta tooteinfo ega fotode täpsuse eest. See informatsioon pärineb hulgimüüjatelt ja/või tootjatelt, ja Müüjal ei ole võimalik selle täpsust kõigi toodete puhul kontrollida. Hinna- ja tooteinfo võib benefitlombard.eu lehel muutuda, muudatused jõustuvad nende benefitlombard.eu veebilehel avaldamise hetkest alates.

3.3 Kaupade kättesaadavus ja hind võib benefitlombard.eu lehel muutuda. Muudatused jõustuvad nende benefitlombard.eu veebilehel avaldamise hetkest alates.


4. Liising

4.1 Ostjal on võimalus taotleda ostude eest tasumiseks liisingut ehk järelmaksu.

4.2 Müüja vahendab oma partnerite järelmaksu-teenust, edastades Ostja taotluse ja lisadokumendid partnerile, ja vahendades Ostjale partneri otsuse. Äraütlevaid otsuseid ei kommenteerita ega põhjendata.


5. Kaupade kättetoimetamine

5.1 Ostjal on võimalus kaup kätte saada Müüja kontoris Kopli 2 C,Tartu mnt 49, Tallinn, pärast seda kui Müüja esindaja on Ostjale teatanud kauba jõudmisest kontorisse.

5.2 Soovi korral toimetatakse kaup Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt benefitlombard.eu veebilehel toodud hinnakirjale.
NB! Enne kullerile allkirja andmist soovitame Sul tungivalt toodete pakend üle vaadata. Juhul, kui pakendil esineb väliseid vigastusi, tuleb koheselt teavitada sellest kullerit. Nähtavad vigastused tuleb fikseerida koheselt koos kulleriga (vabas vormis akt, mis kirjeldab tootel olevat viga või puudujääki ja võimalusel foto). Hilisemaid pretensioone on meil õigus mitte aktsepteerida.

5.3 Müüja ei vastuta ühelgi moel kauba kättetoimetamise võimaliku hilinemise või otsalõppemise ja sellest põhjustatud kahjude eest.

5.4 Kauba kohaletoimetamise aeg sõltub valitud kauba laoseisust:
2-4 tööpäeva juhul, kui kaup on laos olemas;
4-6 nädalat juhul, kui kaupa peab järeltellima tootja laost.

  • Ehted  

  • SALE
  • Meist
  • Teenused
  • Arvamused
  • Kontakt